If you have already registered, please click here to login Login
[gtranslate]

W czasie obchodów 10 rocznicy misji „Jezus do ludzkości” Jezus poprosił nas o modlitwę o złagodzenie skutków pandemii covid-19 i wszystkiego, co po niej nastąpi. Zostaliśmy poproszeni także o modlitwę za zbawienie dusz. Jezus prosi, byśmy przez okres pięciu tygodni, zaczynając od 10 listopada, modlili się w tych dwóch szczególnych intencjach każdego dnia o 3 po południu lokalnego czasu. Minimum modlitw, które mamy się modlić, to modlitwa „Skonałeś, Jezu”, Koronka do Bożego Miłosierdzia, a także podstawowe modlitwy codzienne. O godzinie 3 po południu zajrzyjmy na tę stronę internetową i pomódlmy się z Armią Reszty z całego świata, odtwarzając to poniższe nagranie zawierające modlitwy podstawowe:

Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię Twoje; przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w Niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa Krucjaty 33 Pieczęć Boga Żywego

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Modlitwa Krucjaty 24 Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi. Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją Śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie. Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Czcimy Cię. Chwalimy Cię. Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować. Amen.

Modlitwa Krucjaty 96 O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

Jezus: „Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym”.

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy się stali odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej świętej Misji ratowania dusz. Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata, i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego świętego Słowa. Amen.

Modlitwa Krucjaty 1 Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli. Amen.

Modlitwa Krucjaty 30 Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali. Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi. Skrusz serca nieczystych dusz. Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas. Amen.

Modlitwa Krucjaty 59 Przysięga na wierność Boskiej Woli

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi. Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść, aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie. Amen.

Modlitwa Krucjaty 69 Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę. Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć. Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca. Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju. Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów. Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym. Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen.

Modlitwa Krucjaty 79 Za dwa miliardy zagubionych dusz

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze. Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz. Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz. Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny. Amen.

Modlitwa Krucjaty 102 O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla świata

Najdroższy Jezu, kiedy jestem przygnębiony, pociesz mnie. Kiedy wątpię, oświeć mnie. Kiedy jestem smutny, okaż mi Swoją Miłość. Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie. Kiedy publicznie osądzam innych, zapieczętuj moje usta. Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, wybaw mnie i weź mnie z powrotem pod Swoją ochronę. Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję, by stoczyć walkę dla ratowania dusz, których pragniesz. Kiedy opieram się Twojej Miłości, pomóż mi całkowicie się podporządkować i poddać Twojej czułej opiece. Kiedy błądzę, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy. Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której poszukuję. Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie obrażają, i daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi. Amen.

Modlitwa Krucjaty 104 Uwolnij tę duszę z niewoli bestii

Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata/siostry [wskazujemy kogo], który/a oddał/a swoją duszę szatanowi. Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich świętych Oczach. Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej Zbawienie Wieczne. Amen.

Modlitwa Krucjaty 111 O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy. Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić. Amen.

Modlitwa Krucjaty 115 O Dar nawrócenia

O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia. Uwolnij mnie od wątpliwości. Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność Twojego Syna. Przynieś mi pokój i ukojenie. Módl się, abym się szczerze nawrócił. Pomóż mi zaakceptować prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa Krucjaty 129 O Dar Miłości

O Boże, proszę, napełnij mnie Swoją Miłością. Pomóż mi dzielić się Darem Miłości z tymi wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi kochać tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości. Pomóż mi kochać Twoich wrogów. Pozwól, by Miłość, którą Ty mnie błogosławisz, ogarnęła serca wszystkich, których spotykam. Tą Miłością, którą wlewasz w moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć diabła oraz tych wszystkich jego nikczemnych wysłanników, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twojego świętego Słowa. Amen.

Modlitwa Krucjaty 143 O ochronę Misji Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne. Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać. Amen.

Modlitwa Krucjaty 155 O ochronę Misji Zbawienia

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii. Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę. O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie, gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami. Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem, gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.

Modlitwa Krucjaty 158 Chroń mnie przed jedną światową religią

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej, jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce ku wolności drogą do Twojego świętego Królestwa. Zachowaj mnie w jedności z Tobą, ilekroć będę dręczony i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby niszczyć dusze. Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany. Poprzez Dar mojej wolnej woli weź mnie pod Panowanie Twojego Królestwa, by uzdolnić mnie do powstania i głoszenia Prawdy, gdy oświadczą, że jest ona kłamstwem. Nigdy nie pozwól mi się chwiać, wahać lub uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie tak długo, jak będę żył. Amen.

Modlitwa Krucjaty 164 Modlitwa o pokój dla narodów

O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów. Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości. Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać; tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami. Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają. Amen.

Modlitwy podstawowe po polsku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *